Przekroczyć granicę mogą osoby posiadające:

1. Kartę Pobytu, Kartę Polaka lub Zezwolenie na Pracę na UE lub Polskę, osoby pracujące w UE

2. Umowę o pracę

3. Środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki)

W razie braku w / w i odmowy wjazdu na terytorium Polski nie przysługuje zwrot biletów. Po przekroczeniu granicy może obowiązywać 14 dniowa kwarantanna.

WAŻNE !!! Jeśli nie jesteś pewien, że jesteś we właściwym miejscu odjazdu, nie możesz znaleźć swojego pojazdu lub przewoźnika, który jest na bilecie, zalecamy skontaktowanie się z kierowcą lub dyspozytorem, dzwoniąc pod numer telefonu lub viber na bilecie. W przypadku nieprzestrzegania tych instrukcji i późniejszego połączenia z dyspozytorem, uważa się, że pasażer jest spóźniony.

 

Пересечь границу могут люди, которые имеют:

1. Вид на жительство, карточка поляка или разрешение на работу в ЕС или Польшу, люди, работающие в ЕС

2. Трудовой договор

3. Средства индивидуальной защиты (маски, перчатки)

В случае отсутствия вышеуказанного и отказа от въезда в Польшу, возврат билетов не производится. После пересечения границы может потребоваться 14-дневный карантин.

Очен важно!!! Если вы комневаетесь или не уверены что находитесь на правильном месте отправления транспортного средства  не можете найти ваше транспортное средство или вашего перевозчика который уквзан в билете настоятельно рекомендуем связаться с водителом или дисперчером по нумеру телефону или виберу с билета.  В случае несоблудени данных указаний и позднее обращение к дисперчеру расценивается как опоздание пассажира на подсадку.

SUMA:
Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Przewozów na liniach regularnych
Zapoznałem się i akceptuję Regulamin sprzedaży internetowej
SWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych
Wróć
Kupuję i płacę
Ważne informacje

Koszt biletu obejmuje bezpłatny transport:  

 • jednej sztuki bagażu podręcznego do 3 kg i wymiary 60x40x20 cm pod nogami pasażera lub nad jego głową   
 • jednej sztuki bagażu o wadze do 25 kg i wymiarach 90x60x25 cm   
 • dwóch sztuk bagażu o wadze do 25 kg i wymiarach 90x60x25 cm, jeżeli pasażerowie podróżują na lotnisko Warszawa Okęcie

Warunki zwrotu:   

 • W przypadku zwrotu biletu w okresie do 24 godzin przed odjazdem autobusu zwracane jest 80% kosztu podróży;   
 • Zwrot biletu od 24 godzin do godziny przed wyjazdem, zwracane jest 50% kosztu podróży;   
 • Po wyjeździe autobusu za niewykorzystaną podróż koszt podróży nie jest zwracany.

Ogólne warunki przewozu pasażerów:   

 1. Po wykupieniu biletu pasażer musi natychmiast sprawdzić wszystkie dane zapisane na bilecie.   
 2. Pasażer musi przybyć na przystanek nie później niż 15 minut przed odjazdem.   
 3. Pojazd wyrusza zgodnie z czasem lokalnym w danym kraju.   
 4. Jeśli spóźnisz się na czas odjazdu zgodnie z godziną wykazaną na bilecie, koszt biletu nie zostanie zwrócony.   
 5. Podczas wchodzenia na pokład pasażer musi okazać ważne dokumenty podróży i dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń ulgowych.   
 6. Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu pasażerowi: w stanie upojenia alkoholem i narkotykami, w brudnych ubraniach lub w inny sposób przeszkadzających innym pasażerom. W takim przypadku opłata nie zostanie zwrócona pasażerowi.   
 7. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania obowiązków przy przekraczaniu granicy, przepisów wizowych i innych przepisów kraju, na terytorium których przebiega trasa. W przypadku naruszenia tych zasad lub z innych przyczyn, pasażer nie może kontynuować podróży zgodnie z harmonogramem. Zostanie mu odmówiony transport bez zwrotu opłaty.   
 8. W odniesieniu do paszportu, okresu ważności i ważności, w zakresie zgodności z przepisami wizowymi, legalnego lub nielegalnego pobytu w kraju, pasażer sam ponosi odpowiedzialność.   
 9. W autobusie nie można pić alkoholu, zażywać narkotyków, palić.   
 10. Aby zwrócić lub zmienić bilet, należy skontaktować się z biurem w którym kupiono bilet lub zalogować się do swojego koszyka zakupu.   
 11. Kupujący bilet lotniczy, uwaga !! opóźnienia nawet do 2 godzin, zgadzają się z Regulaminem przewozu pasażerów na rejsach regularnych (pełny tekst na www.gajaexpress.pl).   
 12. Bilet jest dokumentem podróży.
GAJA facebookGAJA gmail