SUMA:
Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Przewozów na liniach regularnych
Zapoznałem się i akceptuję Regulamin sprzedaży internetowej
SWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych
Wróć
Kupuję i płacę
Ważne informacje

Koszt biletu obejmuje bezpłatny transport:  

 • jednej sztuki bagażu podręcznego do 3 kg i wymiary 60x40x20 cm pod nogami pasażera lub nad jego głową   
 • jednej sztuki bagażu o wadze do 25 kg i wymiarach 90x60x25 cm   
 • dwóch sztuk bagażu o wadze do 25 kg i wymiarach 90x60x25 cm, jeżeli pasażerowie podróżują na lotnisko Warszawa Okęcie

Warunki zwrotu:   

 • W przypadku zwrotu biletu w okresie do 24 godzin przed odjazdem autobusu zwracane jest 80% kosztu podróży;   
 • Zwrot biletu od 24 godzin do godziny przed wyjazdem, zwracane jest 50% kosztu podróży;   
 • Po wyjeździe autobusu za niewykorzystaną podróż koszt podróży nie jest zwracany.

Ogólne warunki przewozu pasażerów:   

 1. Po wykupieniu biletu pasażer musi natychmiast sprawdzić wszystkie dane zapisane na bilecie.   
 2. Pasażer musi przybyć na przystanek nie później niż 15 minut przed odjazdem.   
 3. Pojazd wyrusza zgodnie z czasem lokalnym w danym kraju.   
 4. Jeśli spóźnisz się na czas odjazdu zgodnie z godziną wykazaną na bilecie, koszt biletu nie zostanie zwrócony.   
 5. Podczas wchodzenia na pokład pasażer musi okazać ważne dokumenty podróży i dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń ulgowych.   
 6. Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu pasażerowi: w stanie upojenia alkoholem i narkotykami, w brudnych ubraniach lub w inny sposób przeszkadzających innym pasażerom. W takim przypadku opłata nie zostanie zwrócona pasażerowi.   
 7. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania obowiązków przy przekraczaniu granicy, przepisów wizowych i innych przepisów kraju, na terytorium których przebiega trasa. W przypadku naruszenia tych zasad lub z innych przyczyn, pasażer nie może kontynuować podróży zgodnie z harmonogramem. Zostanie mu odmówiony transport bez zwrotu opłaty.   
 8. W odniesieniu do paszportu, okresu ważności i ważności, w zakresie zgodności z przepisami wizowymi, legalnego lub nielegalnego pobytu w kraju, pasażer sam ponosi odpowiedzialność.   
 9. W autobusie nie można pić alkoholu, zażywać narkotyków, palić.   
 10. Aby zwrócić lub zmienić bilet, należy skontaktować się z biurem w którym kupiono bilet lub zalogować się do swojego koszyka zakupu.   
 11. Kupujący bilet lotniczy zgadzają się z Regulaminem przewozu pasażerów na rejsach regularnych (pełny tekst na www.gajaexpress.pl).   
 12. Bilet jest dokumentem podróży.
GAJA facebookGAJA gmail