W razie braku ważnych dokumentów podróży i odmowy wjazdu na terytorium Polski/Białorusi nie przysługuje zwrot biletów.

В случае отсутствия действительных проездных документов и отказа от въезда в Польшу, возврат билетов не производится.

SUMA:
PŁATNOŚĆ U KIEROWCY:
PŁATNOŚĆ ONLINE:
Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Przewozów na liniach regularnych
Zapoznałem się i akceptuję Regulamin sprzedaży internetowej
SWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych
Wróć
Kupuję i płacę
Ważne informacje

Uwaga!!!

Uwaga pasażerowie!Firma SGBus obsługuje regularną trasę międzynarodową Grodno-Białystok-Warszawa przez Brześć - Terespol.Ministerstwo Transportu Republiki Białorusi ustaliło, że kursy przełożone w związku z zamknięciem przejścia Kuźnica - Berestovitsa podążają za kolejką autobusów turystycznych.

Jeżeli po zakupie bilet nie trafił do Państwa proszę sprawdzić skrzynkę SPAM. Mail systemowy robotd@ddsoft.pl

Koszt biletu obejmuje bezpłatny transport:  

 • jednej sztuki bagażu podręcznego do 3 kg i wymiary 60x40x20 cm pod nogami pasażera lub nad jego głową   
 • jednej sztuki bagażu o wadze do 25 kg i wymiarach 90x60x25 cm   
 • dwóch sztuk bagażu o wadze do 25 kg i wymiarach 90x60x25 cm, jeżeli pasażerowie podróżują na lotnisko Warszawa Okęcie

Warunki zwrotu:   

 • W przypadku zwrotu biletu w okresie do 24 godzin przed odjazdem autobusu zwracane jest 80% kosztu podróży;   
 • Zwrot biletu od 24 godzin do godziny przed wyjazdem, zwracane jest 50% kosztu podróży;   
 • Po wyjeździe autobusu za niewykorzystaną podróż koszt podróży nie jest zwracany.

Ogólne warunki przewozu pasażerów:   

 1. Po wykupieniu biletu pasażer musi natychmiast sprawdzić wszystkie dane zapisane na bilecie.   
 2. Pasażer musi przybyć na przystanek nie później niż 15 minut przed odjazdem.   
 3. Pojazd wyrusza zgodnie z czasem lokalnym w danym kraju.   
 4. Jeśli spóźnisz się na czas odjazdu zgodnie z godziną wykazaną na bilecie, koszt biletu nie zostanie zwrócony.   
 5. Podczas wchodzenia na pokład pasażer musi okazać ważne dokumenty podróży (paszport, wiza) lub dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń ulgowych.   
 6. Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu pasażerowi: w stanie upojenia alkoholem i narkotykami, w brudnych ubraniach lub w inny sposób przeszkadzających innym pasażerom. W takim przypadku opłata nie zostanie zwrócona pasażerowi.   
 7. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania obowiązków przy przekraczaniu granicy, przepisów wizowych i innych przepisów kraju, na terytorium których przebiega trasa. W przypadku naruszenia tych zasad lub z innych przyczyn, pasażer nie może kontynuować podróży zgodnie z harmonogramem. Zostanie mu odmówiony transport bez zwrotu opłaty.   
 8. W odniesieniu do paszportu, okresu ważności i ważności, w zakresie zgodności z przepisami wizowymi, legalnego lub nielegalnego pobytu w kraju, pasażer sam ponosi odpowiedzialność.   
 9. W autobusie nie można pić alkoholu, zażywać narkotyków, palić.   
 10. Aby zwrócić lub zmienić bilet, należy skontaktować się z biurem w którym kupiono bilet lub zalogować się do swojego koszyka zakupu.   
 11. Kupujący bilet lotniczy, uwaga !! opóźnienia nawet do 2 godzin, zgadzają się z Regulaminem przewozu pasażerów na rejsach regularnych (pełny tekst na www.gajaexpress.pl).   
 12. Bilet jest dokumentem podróży.
GAJA facebookGAJA gmail