Strona:  
Bez wizy

Do Grodna i Brześcia bez wiz!

 

Bez wymogu posiadania wizy i wyłącznie w celach turystycznych można przebywać w specjalnym turystyczno-rekreacyjnym Parku „Kanał Augustowski” oraz strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć-Grodno” do 15 dni.Oferujemy przewozy na trasie Warszawa - Białystok - Kuźnica - Grodno w konkurencyjnych cenach.

 

Do przekroczenia granicy Republiki Białoruś wymagane są:

 • ważny paszport lub inny dokument, uprawiający do przekroczenia granicy;
 • dokument uprawiający do zwiedzania (potwierdzający wykupienie usług turystycznych) Parku “Kanał Augustowski” oraz strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć-Grodno”, wydany przez certyfikowane białoruskie biuro podroży, świadczące usługi turystyczne na terenie w/w stref;
 • ubezpieczenie medyczne;
 • środki płatnicze.

 

Obszar Parku „Kanał Augustowski” obejmuje:

 • miasto Grodno,
 • rejon grodzieński (w całości) 

 

Strefa turystyczno-rekreacyjna „Brześć-Grodno” obejmuje:

 • miasto Brześć,
 • rejon brzeski,
 • rejon żabinkowski,
 • rejon kamieniecki,
 • rejon prużański,
 • miasto Grodno,
 • rejon grodzieński,
 • rejon brzostowicki,
 • rejon wołkowyski,
 • rejon werenowski,
 • rejon lidzki,
 • rejon świsłocki,
 • rejon szczuczyński

 

Przekroczenie granicy państwowej Republiki Białoruś bez wizy m. Grodno, Brześć i specjalnego turystyczno-rekreacyjnego Parku “Kanał Augustowski” możliwe jest przez przejście graniczne:

 • z Polską: Rudawka-Lesnaja, Kuźnica Białostocka-Bruzgi;
 • z Litwą: Švendubrė-Privalka, Raigardas-Privalka;
 • kolejowe przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi (stacja kolejowa „Grodno”);
 • port lotniczy „Grodno”.

 

Przekroczenie granicy państwowej Republiki Białoruś bez wizy m. Brześć i strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć-Grodno”  możliwe jets przez przejścia graniczne z Polską:

 • Terespol-Brześć, Sławatycze — Domaczewo, Połowce-Pieszczatka-, Białowieża-Piererow (w ostatnim dopuszcza się tylko ruch pieszy i rowerowy),
 • kolejowe przejście graniczne Terespol-Brześć (stacja kolejowa „Brześć”),
 • port lotniczy „Brześć”. 

 

UWAGA!Szczegóły bezwizowego wjazdu do m. Grodno i Parku „Kanał Augustowski” można znaleźć  na stronie grodnovisafree.by/pl/

Szczegóły bezwizowego wjazdu do strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć-Grodno” można znaleźć na stronie bezvizbrest.by/pl/

 

GAJA facebookGAJA gmail